***Några förhoppningar för det nya året 2012

Under de första timmarna av det nya året 2012 inser jag att det nästan finns hur många önskningar som helst att sätta ord på,  och jag väljer själv  att lyfta fram följande axplock:

1) Ökad insikt hos allt flera om att vi alla hör ihop och är beroende av varandra för att möta de utmaningar vi står inför

2) Nya rejäla steg mot kristen enhet(ny väckelse!) och nya broar av förståelse mellan de stora religionerna

3) Fred och demokratiseringsprocesser i Mellanöstern och på andra håll som exempelvis Koreahalvön och Burma

4) Snabb vändning inom EU-samarbetet till det bättre ,det vill säga mot ökat samarbete och en fastare union.

5) I Sverige: Ökade effektiva satsningar på psykiatrisk vård och på en värdig äldreomsorg

6) Nya effektiva åtgärder i vårt land och inom hela EU för att skapa sysselsättning åt unga och hjälpa dem att snabbare etablera sig på arbetsmarknad och i vuxenlivet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s