DNdebatt 2011-12-31 : Bildt med en nyårskrönika för ett starkare Europa

Jag citerar följande ur Bildts nyårskrönika:

Sverige har ett direkt ekonomiskt intresse av att krisen i eurozonen övervinns. Men minst lika viktigt för oss är att den försvagning av Europas möjligheter till inflytande som krisen inneburit, kan övervinnas. Ett Europa som försvagas och förlorar i inflytande innebär en farligare framtid för oss alla. Därför fortsätter vi det långsiktiga arbetet för att stärka den gemensamma europeiska utrikespolitiken. Sverige kan bidra med mycket till detta och för att övervinna de ekonomiska utmaningarna. Vi har en skyldighet att vara konstruktiva européer, skriver Carl Bildt (slut citat)

Vi har all anledning att, som vår utrikesminister gör,  slå vakt om och utveckla och förstärka de landvinningar som EU inneburit för alla oss européer. Med Europas historia i backspegeln känns särskilt EU som fredsverktyg viktigt att lyfta fram,liksom Europas röst i världen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s