Bra initiativ från projektet (H)järnkoll

Citat från (H)järnkolls sajt:

Går det att minska negativa attityder till personer med psykisk ohälsa redan på grundutbildningar för vård och polis? För att få svar på detta har Hjärnkoll genomfört en utvärdering i samarbete med Polishögskolan i Umeå, omvårdnadsprogrammet vid Mittuniversitetet och omvårdnadsprogrammet vid Komvux i Vänersborg. Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser (CEP) har ansvarat för studien.

Studie visar att man med ett enkelt tillägg i grundutbildningarna kan man påverka studenternas attityder positivt. Tillägget har bland annat bestått av Hjärnkolls ambassadörer som delar med sig av sina erfarenheter och reflekterar tillsammans med studenterna.(slut citat)

Projektet (H)järnkoll gör en mycket viktig insats för att öka kunskaperna om och påverka attityderna till psykisk ohälsa.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s