Viktig forskning om våld–våld på TV förändrar hjärnan

På svt.se /nyheter länken vetenskap presenteras idag en studie som inom kort redovisas i den ansedda vetenskapstidskriften Science.Jag citerar följande:

Om du tittar på våldsamma filmer går din hjärna i försvarsställning som om du var på plats. Din möjlighet till överlagda och mer tidskrävande beslut minskar, och stresshormonerna brer ut sig i kroppen.

Det nya som forskarna nu kan visa är var i hjärnan den här stressen hamnar. När hjärnan varvar upp för att möta det möjliga hotet är det en gammal reaktion som finns med sedan den tid då vi verkligen behövde vara på vår vakt mest hela tiden. (slut citat)

Detaljer om hormonförändringar och beteendepåverkan redovisas och man tar också upp att blivande soldater “tränas på att bli mer våldsbenägna genom att titta mycket på stridsscener och våldsövergrepp

För att bättre förstå våra mänskliga reaktioner och bygga en fredligare värld baserad på respekt,dialog och samarbete behövs ännu mer forskning och klargöranden av det här slaget och också att man drar slutsatser från forskningen.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s