Bildt ansluter sig till Perssons linje om euron

I en artikel i SvD framgår att vår utrikesminister Carl Bildt i stort delar Göran Perssons syn att Sverige inom ganska snar framtid bör införa euron. Båda förordar en ny folkomröstning inom ett par år.Båda ser nödvändigheten av en fastare mer omfattande ekonomivsk union.

Med ett förstärkt ledarskap i EU och goda reformer åt federalistiskt håll kan detta tillsammans vara den allra bästa vägen ur dagens besvärliga läge och för räddningen av fredsprojektet EU.För Sverige är det viktigt att vara i centrum inte i periferin och att alltså kunna påverka.En  viktig hörnsten för att det skall gå bra är ett fortsatt fungerande samarbete mellan Tyskland och Frankrike och också England och detta ställer höga krav på ledarskapet.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s