DN 2011-11-06 : Ökade utsläpp i en klimatovillig värld

Citat direkt från artikeln:

Förväntningarna är låga inför nästa klimatmöte i december. Samtidigt slog de globala utsläppen av växthusgaser rekord förra året. ”Det är mycket oroande, för det är vår tids ödesfråga”, säger miljöminster Lena Ek om de nya utsläppssiffrorna.

De kommer från det amerikanska energidepartementet och visar en ökning av utsläppen med 500 miljoner ton på ett enda år. Det motsvarar sex procents tillväxt av utsläppen mellan 2009 och 2010. Mest ökade de i Kina, därefter kom USA och Indien. (slut citat)

Lena Ek har naturligtvis rätt när hon hissar varningsflagg. Det här handlar i längre perspektiv om överlevnad och på vilka villkor……..Politikerna i de stora utsläppsländerna måste fås att regagera medan vi har tid.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s