Skåningar tror inte på hjälp vid psykisk ohälsa

Saxat från Nyheter P4 Kristianstad (citat): Bara var tredje skåning skulle söka vård på vårdcentralen om man drabbades av psykisk ohälsa. Det är ett av resultaten från den medborgardialog om psykisk ohälsa som Region Skåne genomfört under sommaren.

Det finns en skillnad mellan vart regionens politiker vill att medborgare med psykiska problem ska söka sig och vart skåningarna verkligen söker vård. Det är ett viktigt resultat från medborgardialogen om vuxenpsykiatrin i Skåne.

Det var i början av sommaren som regionens hälso- och sjukvårdsnämnd gav ett antal tjänstemän och politiker i uppdrag att bege sig ut på skånska gator och torg för att prata dels om hur man använder sig av vården vid psykisk ohälsa, dels om hur folks erfarenheter av psykiatrin ser ut.

Nu är svaren sammanställda och några resultat är mer tydliga än andra. Bland annat tror inte ens hälften av de tillfrågade att personer med psykiska problem kan få den hjälp de behöver.

(slut citat).

Det är ju ingen hemlighet att psykiatrin på många håll under längre tid utarmats på resurser och att tex  vårdcentralerna skulle kunna täcka upp det behovet är knappast en rimlig tanke. Det behövs i hela landet krafttag att styra upp psykiatrin.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s