Joschka Fischer i sin kolumn i DN 2011-10-31: Frukta EU:s sammanbrott

Fischer tar bl a upp att finanskrisen nu avspeglar en politisk kris i eurozonen som ifrågasätter det europeiska projektets själva existens och han slår fast, citat Om Europas valutaunion bryter samman blir det inte mycket kvar av den gemensamma marknaden och inte heller av europeiska institutioner och fördrag. Vi skulle få skriva av 60 års framgångsrik integration , med okända konsekvenser.Detta sammanbrott skulle ske samtidigt med att en nyu världsordning träder fram i och med att 200 års västerländsk dominans upphör. Om européerna inte bevakar sina intressen nu kommer ingen annan att föra det åt dem (slut citat)

Den främsta orsaken till krisen menar han vara att vi saknar en gemensam europeisk regering och Fischer menar också att det finns inget annat som är mäktigt nog att förhindra sammanbrottet än ett Europas förenta stater.

Som uttalade freds- och EU-vänner är vi hemma hos oss för en snabb utveckling i federal riktning. Fredsprojektet EU och även det ekonomiska projektet är nödvändiga för vår gemensamma framtid. Alternativen förskräcker.Vi har så många talande historiska erfarenheter…….

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s