Nordisk förbundsstat—idé väl värd att ta upp

Gunnar Wetterberg, samhällsdebattör och historiker, samhällspolitisk chef på Saco aktualiserar idag-2011-10-25  på nytt i DN-Debatt frågan om en nordisk forbundsstat och han har många argument för att de nordiska 5 länderna på ett utmärkt sätt kompletterar varandra och genom sina olikheter tillsammans bättre matchar olika kriser och nedgångar i världsekonomin. Gemensamma arbetsmarknaden och likheterna i värderingar och institutioner talar också för menar han.  Hans förslag har fördelar oavsett om euron faller eller om euron finns kvar och  EU går mot en federalisering. 

Kommentar: Det finns onekligen många faktorer som talar för förbundsstatsmodellen. Norden skulle definitivt få en starkare röst också en ännu större stabilitet. Nordenvänner bland våra rikspolitiker bör haka på debatten och driva frågan.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s