Besked om unga i aktivitetsersättning från KD-ledaren

I senaste nyhetsbrev slår KD-ledaren och socialministern fast följande (citat): Drygt 26 000 personer har i dag aktivitetsersättning, tidigare kallat förtidspension och andelen unga i den gruppen har ökat markant senaste åren. När man kollar närmare på vad som ligger bakom den kraftiga ökningen av antal unga ser man att över 70 procent lider av psykiska diagnoser. Här krävs riktade insatser. Det är oacceptabelt att lämna dessa unga människor i livslångt utanförskap. Därför beslutade vi i torsdags på regeringssammanträdet att ge Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga insatserna för denna grupp som förtjänar en bättre framtid.   ( slut citat)

Kommentar:

Kunskaper om det oroväckande psykiska läget bland ungdomar har funnits  ganska länge nu. Det kanske är bra med ytterligare kartläggning men det är alltså åtgärder som saknas och åtgärder som behövs. Tidiga konstruktiva insatser medför stora mänskliga vinster men också helt säkert betydande besparingar för samhället sett på sikt.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s