Reflektion över sådant vi glömmer……

Bland DN:s många nyheter idag såg jag bla en om en barnvåldtäkt där det också sas att antalet sådana polisanmälda våldtäkter i fjol uppgick till 2.530. Det är ett högt antal med mycket lidande bakom. I sammanhanget påminns jag om det stora antalet aborter som vi i vår upplysta tid ändå har , ca 37.000 blivande människor som inte får komma till, och det varje år. Ofta läser jag också om människor, särskilt gamla som får dö ensamma utan rimlig vård och stöd och på senaste tiden allt oftare om svårt sjuka som nekats ambulans. Att ungdomars psykiska hälsoläget försämras , att vi har mycket hög ungdomsarbetslöshet och ökat våld bland ungdomar nämns också ibland, ofta mera i förbigående som om det accepterats.

. Det jag räknat upp visar ,som jag ser det, att det är något i vår kultur i våra normer som håller på att gå helt fel.Vi behöver verkligen fila på en gemensam värdegrund och få ett starkare civilsamhälle där pengar och mammon inte dominerar.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s