Farorna med kvartalsekonomin och samtidig snabb globalisering

I SvD 2011-10-09 tar Andreas Cervenka upp en het potatis,  nämligen den stora svenska och och internationella arbetslösheten.För Sverige anger han en toppnotering på 25% för den särskilt destruktiva ungdomsarbetslösheten. Vad gäller arbetslösheten totalt på internationell nivå så anger han den till ungefär 1,8  miljarder arbetslösa ställt i relation till att det finns cirka 1.2 miljarder riktiga heltidsjobb. Onekligen en svår ekvation att få gå ihop. Bland orsaker nämns den tilltagande kortsiktigheten och den snabba globaliseringen.

Cervenka tar också upp den ökande oppositionen mot det kärva läget och lyfter särskilt fram londonkravallerna ,arabvåren och ockupationen av Wall Street. Dessa vindar kan lätt tillta och ansvariga politiker behöver verkligen ägna all kraft och kreativitet att styra upp skutan.Kortsiktigheten måste ersättas av långsiktighet typ Wallenberg och globaliseringsprocessen behöver kanske mjukas upp. Genom effekterna rymmer problemen viktiga frågor om demokrati och makt över människors dagliga liv.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s