KD på DNdebatt: Brist åpå kristna värden ligger bakom skuldkrisen

KDledaren tar idag på DNdebatt 2011-10-08 upp bla de orsaker han ser till den ekonomiska kris vi har just nu. Han menar att rötterna till den kan spåras i bristen på etik. Kristna värden som måttfullhet,förvaltarskap,ödmjukhet,pålitlighet,ärlighet och ansvar har ersatts av lättsinnig och kortsiktig nyttomaximering. Han kopplar frågorna till värdegrunden,familjens roll , civila samhället roll och politikens gränser.

Det är som vi ser det hemma hos oss klart att artikeln berör en rad viktiga förklaringar till krisen och belyser vilka byggstenar som kan bygga ett välfungerande modernt samhälle.Debatten blir mer angelägen med varje dag som går av förvärrad kris.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s