Dagen: Mer religionsfrihet ger mindre våldsamhet

Jag citerar från tidningen Dagen 2011-10-07:

“Ju mer regeringar begränsar religionsfriheten,
desto mer ökar förföljelsen av religiösa grupper. Och stärkt religionsfrihet ger färre konflikter.
Det visar religionsforskarna Brian Grim och Roger Finke i en banbrytande studie.” (slut citat)

Längre fram i presentationen sägs (citat):”Påståendet har stora implikationer för det multikulturella samhället. Grim och Finke skriver att en konsekvens av Huntingtons tankegångar är att det multireligiösa samhället antagligen kommer att leda till våldsamheter mellan människor från olika civilisationer. De själva hävdar att deras empiriska undersökning visar att våldsamheterna snarare kommer ur försöken att begränsa den religiösa mångfalden.” (slut citat)

Intressant och löftesrikt  men resultaten behöver säkert verifieras i flera studier.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s