Från nyhetsbrev från Fredens Oas- Neve Shalom sept 2011

citerar jag följande:”Att stödja Fredens Oas är att tro på framtiden, att människorna i sina hjärtan vill fred. Vår by arbetar efter detta motto. Skolan,Fredsskolan och Centret för multikulturella och religiösa möten har alla freden som mål för sin vderksamhet. Barnen träffar i unga år “den andre” , så även i Fredsskolan där vuxna möts vid olika seminarier. Även Centret har seminarier i religions- och livsåskådningsfrågor och ger tillfälle för människor med olika bakgrund att mötas. “ (slut citat)

Fredens Oas hittar man på den här webbadressen: http://nswas.org/rubrique199.html

Kommentar:

Våra judiska vänner är just nu inne i den i judendomen mycket viktiga försoningstiden . Det vore fantastiskt och en nåd om den också skulle kunna leda till utsträckta händer och nya förhandlingar.En stabil fred skulle ha goda effekter för de allra flesta människor i regionen och lätta bördorna för Israel. Israel skulle kanske också lättare välförtjänt kunna axla rollen som demokratisk förebild och bistå med uppbyggnad av politiska system och administration.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s