DN 2011-09-29: Psykvård-om du har tur.Artiklar om köerna.

Idag tar DNåter upp det eftersatta läget inom psykvården(pappersupplagan första sidan!).I tidningen Aftonbladet pågår parallellt också en granskning av den psykiatriska vården,

Detta vårdområde har länge varit styvmoderligt behandlat trots att efterfrågan på vård och stöd ökat och ökar. Här behövs nu rejäla grepp från olika politiska nivåer för att minska de utsattas ofta svåra lidande och också  konsekvenser för närstående och  omgivningen i övrigt.

Det gäller också att ge vård av god kvalitet som bygger in metoder baserade på senaste kunskap och forskning. Säkert behöver också forskningen inom området ses över och förstärkas.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s