Stark öppenhet och goda råd på (H)järnkolls sajt.

På senaste tiden har alltfler kända personer vågat framträda och berätta öppet  i böcker eller online om egna upplevelser av psykisk sjukdom , något som sorgligt nog var helt tabu förr. En lång rad kända personer medverkar med berättelser på sajten (H)järnkoll, en bra sajt som har som syfte att påverka attityderna. En som lagt ut en kortversion av sin berättelse om psykossjukdom tillsammans med råd  är journalisten och författaren Arvid Lagercrantz som också skrivit en bok i ämnet.

Här finns ett tiotal liknande angelägna berättelser att ta del av.

En annan känd författare och dr i religionsvetenskap ,som skrivit bok om sin psykossjukdom är Ann Heberlein.

På (H)järnkoll finns också en supportersajt , där alla med egen erfarenhet kan ställa upp.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s