TIPS: “I huvudet på våra barn”-intressant annonsbilaga i DN 2011-09-20

Har precis snabbläst Hjärnfondens annonsbilaga “I huvudet på våra barn” , och där finns mycket samlad vetenskap och klokskap i lättillgänglig form . Rekommenderas alltså! Särskilt vill  jag lyfta fram artikeln “Våga välja åt barnen” som handlar om hjärnans utveckling och att den utvecklingen inte är färdig förrän i 25-årsåldern, vilket borde få konsekvenser. Artikeln lyfter fram forskningsresultat som pekar på  behovet av social kontakt framför TV för barn under 3 år( Kuhls forskning) och att ungdomar behöver mer av vuxenstöd för att ta vettiga beslut i stora frågor (Hugo Lagercrantz forskning). Einsteins råd till förälder att sagoläsning i lugn miljö är bland det bästa vi kan ge våra barn för deras utveckling förtjänar också att lyftas.

Än en gång em mycket läsvärd annonsbilaga!

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s