DN Debatt idag: “Det öppna samhället har retirerat efter New York”

De kända centerpartisterna Lena Ek och Fredrick Federley slår i en debattartikel 2011-09-11 fast att “Kriget mot terrorn” nu utvecklats till ett grobalt angrepp mot grundläggande fri- och rättigheter. Debattörerna säger bland annat : “I frihetens högborg USA har man antgagit rena angjverilagar som uppmuntrar bibliotekarier att anmäla dem som lånar fel litteratur.FBI har fpttt vidsträckta befogenheter att samköra hotellregister med loggar från telefonbolagen och kartlägger människors sociala nätverk in i minsta detalj. Fel umgånge kan få dig arresterad eller förhindra dig från att arbeta.” Längre fram i artkikeln tas liknande uppgifter upp om EU:s motsvarande beslut bla om datatrafiklagring och utbyte av passagerardata med USA mm .  Författarna tar också upp flera andra åtgärder och följder och betonar framförallt riskerna i att demokratisk debatt saknas.

Eftersom det handlar om frihetsbegränsningar som vi faktiskt normalt brukat hänföra till historiska och befintliga diktaturer, så känns Eks och Federleys debattartikel angelägen.Det borde för alla vara viktigt att en levande debatt förs om dessa frågor.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s