Hågkomsten av 9/11—Enkla hjälpmedel för att navigera framåt mot en bättre värld. VI MÅSTE förstå bakåt för att kunna planera framåt!

Det finns en lång rad bedrövliga minnen av mänsklig galenskap i form av krig , etnisk rensning ,terrorism osv. Ibland får jag den bestämda känslan av att vi upprepar misstag och missförstånd  och aggressivitet som vore det en naturlag.

För att  kunna se framåt och navigera mot en bättre värld så behöver vi generation efter
generation uppenbarligen se bakåt och bättre påminnas om ödeshändelser och ödesplatser som  är förknippade med ett oändligt lidande och djupaste förnedring. Ett sätt för
internatioenellt arbetande organisationer  kan vara att i gränsöverskridande samarbete  massdistribuera enkla beskrivningar som en bok med vägmärken,—varningsskyltar för alla— , i pappersformat och på Internet. Exempelvis Förintelsen  under nazitiden ,Stalins utrensningar, krigen och etniska rensningen i forna Jugoslavien  liksom terrordåden 9/11 och Utöja i år har sina givna platser i detta djävulska sammanhang.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Svensk politik, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s