Ny forskning: Svåra effekter av tonåringars alkoholbruk

Jag citerar från hälsosajten sund.nu :

Experter är överens om att åren i tonåren är bland den mest känsliga peroden för hjärnans utveckling. Ny forskning visar att berusningsdrickande i tonåren riskerar att ge varaktiga förändringar i hjärnan som påverkar deras liv som vuxna……..…… I över ett decennium har Crews forskat på mekanismer, egenskaper och funktionella konsekvenser av just alkoholkonsumtion på hjärnan. Hans senaste studie gjordes på laboratoriemöss och pekar på att alkoholdrickande kan leda till subtila men bestående förändringar i hjärnans frontala bark som i sin tur kan påverka personers beslutsfattande och beteenden som vuxna. (slut citat)

Fulton Crews är professor i farmakologi och chef vid North Carolina University.

 I slutet av artikeln slås fast (citat):
 

Det är ingen tvekan om de långsiktiga konsekvenserna av de minderårigas alkoholdrickande. Man diskuterar om risker för alkoholförgiftning under tonåren eftersom det är tydligt att de som är drivande också är mer benägna att råka ut för olyckor eller delta i andra olämpliga beteenden men ingen talar om hur du kan bli en mindre intelligent, lynnig, eller impulsiv som individ i framtiden, säger Crew. (slut citat)Kommentar: Det här är naturligtvis viktig kunskap som snabbt bör komma ut och få effekt i myndigheters och skolors och egentligen alla vuxnas synsätt och ageranden.

 
 
 
 
 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s