DN:”Mobbning vardag i skolan”. Vart har föräldrarna tagit vägen?

I DN idag 2011-09-05 finns en liten notis om ett stort problem, mobbningen i skolan.Det sägs(citat):

Nästan var tredje förälder har ett eller flera barn som någon gång under sin skolgång blivit mobbade i skolan, enligt en riksenkät som TV4:s lokala nyhetsredaktioner låtit Novus Opinion göra.

– Det är alarmerande siffror, säger barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius (slut citat)

Jag skulle vilja kalla läget katastrofalt eftersom det allvarligt påverkar uppväxt- och utbildningssituation men också destruktivt påverkar långt in i vuxenlivet. På den tiden Hem- och skolarörelsen fungerade någotsånär hyggligt på grundskolan , 1970 och 1980 talen,  så hade man på många håll klart för sig att det fanns både ett föräldraansvar och ett elevinflytande att värna om.  Idag verkar föräldrarollen kommit helt i skymundan. Föräldrarna behövs bland annat för en stegvis träning in i ett ökat elevansvar. Vi behöver helt klart ett omtänk och på nytt få in föräldrarna och deras ansvar under den viktiga grundskoleperioden. Då kanske också elevinflytandet växer i både omfång och kvalitet i gymnasieskolan,  samtidigt som mobbningen minskas rejält. Som jag ser det är det här en bättre väg än de kritiserade antimobbningsprogram som nu körs på många skolor och i flera fall enligt utvärderingar utan effekt.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Uncategorized, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s