Richard Swartz argumenterar för en Europeisk federation, DN 2011-09-03

I en kolumn i DN argumentar Richard Swartz för en federation mellan EU-länderna. Liknande tankar har nyligen också förts fram av Tysklands tidigare utrikesminister Joschka Fischer.

Swartz säger bla (citat):

Den europeiska skuldkrisen har också skoningslöst blottat eurons svagheter. Det finns ingen som bestämmer och håller i den. ……………………………..

Inom ramen för dagens suveräna nationalstater och de historiska och kulturella traditioner de släpar på låter sig problemet förmodligen inte lösas. Den europeiska gemenskapen kallar sig union, men liknar egentligen en klassisk konfederation, en politisk modell om vilken historien lär oss att den aldrig fungerat. Men vad som inte fungerar i Europa fungerar i en federation som Amerika…….(slut citat)

och i avslutningen konstaterar Swartz bla(citat):
Euroland måste nu antingen bli en riktig federation, överstatligt och med Tyskland i spetsen, det land som vann kriget genom att förlora det. Eller Euroland faller itu vilket vore detsamma som en renationalisering. Inget av alternativen är särskilt trevligt. Men för det senare är jag långt mer rädd än för det förra.

Dock rör vi för litet på oss för att klara av det förra. Och då har jag ändå inte nämnt Europas babyloniska språkförbistring som mer än något annat klistrar oss fast vid vår geografiska fläck…..(slut citat)

Egen kommentar:

Som vänner av fredsprojektet EU är vi hemma hos oss mot en renationalisering och för ett starkare sammanbundet och ännu mer demokratiskt EU och för att man snarast på allvar studerar förutsättningarna för en federation även om det finns en del stenar på den vägen.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s