Realistisk syn på fildelning

I Aktuellt den 31 augusti sade Annie Lööf (C) att hon vill ”öka friheten på internet” genom att göra den fildelning som idag är illegal ”laglig för privat bruk”.Samtidigt menar hon att äganderätten skall gälla också på internet.

Eftersom det allra mest är unga människor som fildelar och gör det i en livsfas när den egna ekonomin ofta är mycket begränsad så anser jag att det talar för möjligheten av privat fildelning. I själva verket medverkar sådan till att kultur sprids. Det är dessutom ganska troligt att många av fildelarna senare blir goda betalande kulturkonsumenter. Att jaga och lagföra en hel generation ungdomar känns dessutom fel, då det i enskilda fallet har många oproportionerligt dåliga följdverkningar.

Att som Annie Lööf var inne på tillåta en begränsad privat fildelning förefaller vara en bra väg som Alliansen bör fundera över.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Livsstil och Kultur, Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s