Stefan Dozzi KD i SvD 2011-09-01: Avskaffad värnplikt bidrar till utanförskapet

Stefan Dozzi, ordförande i socialnämnden i Värmdö kommun (KD) argumenterar i ett inlägg under Brännpunkt/ungdomar i SvD idag för  ett återinförande av “någon form av försvars- och civilsamhällstjänst”. Han säger bl a (citat) :

Vi som fick göra lumpen fick en första arbetslivserfarenhet och tränades i samarbete och social mognad. Detta blev en hjälp då vi tog våra första steg ut i vuxenlivet. Det blev lite lättare att klara grundläggande uppgifter som att söka jobb, bostad och skapa ett eget självständigt liv. Vi fick en första identitet, en form av trygghet i att jag faktiskt klarat av ett år i försvarets tjänst.

Som socialnämndens ordförande i Värmdö kommun ser jag med ökande oro hur allt fler unga födda på åttio- och början av nittiotalet, får det allt svårare att komma ut till ett självständigt liv med jobb och bostad. De bor fortfarande hemma och ägnar en stor del av tiden till dataspel. De har vänt på dygnsrytmen och mår många gånger dåligt psykiskt. Relationen till föräldrarna är också ansträngd.

Fler kräver alltmer riktade stödåtgärder både medicinskt, socialt och arbetsmarknadspolitiskt. (slut citat)

Egen kommentar:

Tidigare har  Göran Rosenberg i kolumn  i DN argumenterat för utredning  av något slags allmän samhällsjtänst. En sådan tjänst skulle kunna vara en rimlig lösning.

Det finns helt klart anledning att snarast närmare utreda möjligheterna att införa något slags allmäntjänst / civil plikttjänsgöring som alltså kan bidra till mognad , ansvar och minska ungdomsgruppens ökade utanförskap.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, Utbildning och undervisning. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s