***Vägar till fred och frid

Under förmiddagen idag har fokus för tankarna varit på fred.
Först läste jag en intressant ledare i DN skriven av Peter Wolodarski , en ledare
som handlade om hur ordval och hanteringen av språket och vårt ibland
destruktiva grupptänkande –vår staminstinkt-lätt leder till motsättningar och
konflikter. Wolodarski anknyter  bl a till
ett klassiskt försök inom psykologin  (Sherif,
1954) i vilket man framkallade konflikter mellan slumpmässigt utvalda grupper
av ungdomar genom den ”vi och dom ”-känsla som lätt väcktes MEN också påvisade
att aggressiviteten kunde minskas om de vuxna konstruerade situationer som
kräver samarbete och gemensamma lösningar. I
ledaren pekar Wolodarski också på ”att människor tidigt uppvisar en
förmåga till positiva egenskaper som att bry sig om andra,samarbeta känna
rättvisa och ta hänsyn till intentioner” men att vi samtidigt har med oss och
har att brottas med staminstinkten. Med stöd  bl a av Sherifs forskning och råd från
forskaren i utvecklingspsykologi Malinda Carpenter, att låta barn uppleva
kulturell,social och religiös mångfald, konstaterar Wolodarski  att ..”vi kan begränsa vår medfödda
staminstinkt. Det går att tala om ett större ”vi” i stället för ”vi och dom”.

Jag har själv tidigare läst om och lyft fram Sherifs försök.
Jag har också i flera sammanhang lyft fram att ett sätt att främja  dialog
, fred  och samarbete
kan vara
utbildning av unga blivande politiker från olika kulturer och länder i sådana
konstruerade situationer och därigenom vidga ”vi-känslan” hos dem.Sådana
utbildningar vill jag mycket gärna se i FN:s
och andra internationella organisationers regi.

Nästa påminnelse om vägar till fred och frid fick jag i
söndagsgudstjänsten i Ryttargårdskyrkan i Linköping.  Där tog pastor Fredrik Lignell på ett mycket
engagerat,analyserande och fint sätt upp frågorna med utgångspunkt i Bibeln (
Rom 12:18 och bergspredikan Matt 5:9 )och pekade på förlåtelsen och försoningen
som en huvudväg till fred och frid och hur detta gäller alla slags mänskliga
relationer. Bl a pekade Lignell på att anledningen till lydelsen i Matt 5:9 är
att förhållningssättet att stifta fred återspeglar Guds väsen.

Rom 12:18 lyder: Håll
fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.

Matt 5:9 lyder: Saliga
är de som håller fred ,de skall kallas Guds söner

Frågorna om dialog,fred och samarbete berör mig djupt och känns för mig som nyckelfrågor på allas vår gemensamma väg genom tillvaron.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s