Rapport om antisemitism och islamofobi

I ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet daterat 2011-08-22 sägs bla följande om en nyutkommen rapport (citat):

Det har under senare år skett en dramatisk ökning av antalet rasistiska hemsidor och dessutom sprids mycket hat via kommentarsfält på nätet. Muslimer och judar som bär synliga religiösa symboler möter betydande diskriminering i Sverige. Muslimska skolflickor och kvinnor med huvudduk samt ortodoxt klädda judar med skägg är speciellt utsatta. En hel del fördomar sprids också i skolböcker och bidrar till både antisemitism och islamofobi.(slut citat )

Egen kommentar:

Den här utvecklingen måste kraftfullt motarbetas genom information, utbildning och annan attitydpåverkan. I sammanhanget kan nämnas att bla stiftelsen Expo bedriver ett omfattande arbete i dessa frågor.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s