Recept mot väntad recession

Nobelpristagaren Paul Krugman har i en längre intervju med SVT:s aktuellt förutsagt att vi i Europa bl a på grund av planeringsfel kring eurons införande, skuldkrisen i vissa EU- medlemsländer och de galna politiska motsättningarna i USA går mot en långvarig recession. Krugman har tidigare varit träffsäker i sina prognoser om uppgångar och nedgångar i ekonomin.

Sverige har nu goda chanser att i tid förebygga effekter av den väntade recessionen. Det gäller bland annat konkreta krafttag mot dagens höga ungdomsarbetslöshet.Det gäller också infrastruktursatsningar särskilt då snabba satsningar på järnvägsutbyggnad och stimulans till satsningar på rullande materiel. Också hamnanläggningar , vindkraft,vågkraft  och effektivisering av vattenkraftverk bör stå på listan liksom renovering av gamla bostadsområden och åtgärder inom industrin för energieffektivisering.  Det gäller alltså att handla och handla fort.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in Svensk politik. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s