Europeisk populism får FN-kritik

Jag citerar en nyhetsnotis från TT i AB:

Brasilia. Antonio Guterres, chef för FN:s flyktingorgan UNHCR, fördömde i onsdags vad han ser som ökad politisk populism i Europa och på andra håll. Han anser att populismen bidrar till intolerans och våld och exemplifierar med terrordåden i Norge.

Främlingsfientlighet och rasism hör också till sådant som ökar när populismen får fäste, enligt Guterres.

TT-AFP (slut citat)
Egen kommentar:
Liknande åsikter har tidigare uttryckts också från EU-håll  och det är viktigt att vi stannar upp och reflekterar. Vi måste verkligen och äntligen försöka lära oss att inte upprepa förödande misstag och våld från 1900-talshistorien. Siktet måste vara inställt mot samhällen i inre och yttre DIALOG och FREDLIGT SAMARBETE. Då kan vi förhoppningsvis leva värdigt och väl förvalta det lilla gruskorn, jorden, som vi alla delar på.

 

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, Livsstil och Kultur, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s