Vi behöver nya samarbeten för Early Warnings!

Händelserna i Norge väcker en hel del funderingar om våra
villkor.

Vi lever i ett alltmer uppdrivet tempo i ett alltmer
internationaliserat  och komplext
samhälle. Både vi själva och samhället blir genom förändringstrycket och de
tekniskt avancerade systemen mer sårbara. Ett par exempel på tänkbara följder
är följande. Människor med politiskt extrema åsikter  av olika kulör och som känner sig trängda avutvecklingen  kan löpa större risk att på farliga sätt radikaliseras. Människor med individuellt större sårbarhet och disposition för psykiska sjukdomstillstånd kan lättare drabbas av akut sjukdom.

För mig väcker detta frågan om behov av ett  organiserat Early Warning-samarbete.  Någonstans dit människor/myndigheter  kan vända sig med tips ,anmälningar och
frågor. Kanske tips om ageranden  typ  Breiviks märkliga uppträdande på nätet före
attentaten i Oslo. Kanske tips om människor i uppenbart svår akut psykisk situation .
Målet att utvärdera och  kanalisera tipsen till aktörer som snabbt kan ta hand om, hjälpa och förhindra svåra följder för personen själv eller för andra.

Vi behöver definitivt som samhälle fundera över dessa frågor. Globaliseringen,teknikutvecklingen och det höga tempot är nog här för
att stanna. En annan sak är att vi säkert skulle ha nytta av en värdekommission som vaskar fram de grundvärden vi alla har att slå vakt om och som kan gynna en god integration av människor från andra kulturer liksom av människor med olika slags svagheter och handikapp.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer, HÄLSA--TONVIKT PÅ PSYKISK HÄLSA OCH PSYKIATRI, Livsstil och Kultur, Svensk politik, TRO och KRISTEN ENHET--BROBYGGANDE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s