UPPDRAG : RÄDDA EU-projektet….

Efter att ha läst Joschka Fischers insiktsfulla inlägg under signerat i DN 2010-12-28 känns det allt viktigare att krafterna för ett välfungerande EU mobiliserar mot överdriven nationalism och snävt ekonomiskt tänkande. Klart är att EU och Europa kan stå inför sin kanske värsta prövning under efterkrigstiden och att  prövostenarna främst är tilltagande nationalism och etniska motsättningar samt eurokrisen och de spänningar som den utlöser mellan medlemsstater med starkare och välskötta ekonomier och de med svagare och i vissa fall hafsigt skötta ekonomier. Att låta EU-projektet haverera skulle få oöverskådliga konsekvenser för vår tidigare så kris- och krigshärjade världsdel.

Vi får absolut  inte glömma EU:s roll som fredsprojekt och stabiliserande faktor samt också som magnet för de forna östaterna och stimulans för deras positiva demokratiska utveckling. I det läge vi är behöver krafttag tas för att förstärka EU – mindre prat och mera verkstad.  Övernationella styrmedel för nödvändig samordning av finans- och ekonomisk politik  är ett måste som på sikt gynnar alla men på kort sikt kan vara impopulära. Joschka Fischer ser i sitt inlägg ett särskilt ansvar för förbundskansler Merkel och president Sarkozy . Det känns lätt att hålla med.

Sverige har all anledning att aktivt medverka i den räddningsprocess som krävs.

About wengorsdagbok

pensionerad gymnasielärare (psykologi,samhällskunskap,historia) och IT-projektledare vid landsting och universitet ,aktiv inom kristen ekumenisk gemenskap,engagerad för familjen,fredsfrågorna, ett enat Europa samt med stöd av vissa egna erfarenheter av stressrelaterad sjukdom en förstärkt och förbättrad psykiatri .Är bekymrad för att övervakningssamhället kan gå för långt och minska det egna och folkrörelseansvaret för demokratin. Är också intresserad av promenader i naturen, naturmedicin och hälsa, historia och de nya medierna. Gillar även järnvägar och tåg. Favoritfilosofer: Immanuel Kant, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, Nicholas de Condorcet och Arne Naess Favoritdikter:: "Det eviga" av Esaias Tegnér, "Vintergatan" av Zacharias Topelius och "Vi alla hör samman" av Inger Wendelhof -------------------------- '''FÖR KRISTEN ENHET'''FÖR ETT SAMMANHÅLLET EUROPA MED EUROPEISKA VÄRDERINGAR''' FÖR EN VÄRLD I FRED OCH I LÖPANDE DIALOG MED ETT FÖRSTÄRKT FN
This entry was posted in FREDS- och DEMOKRATIFRÅGOR--BROBYGGANDE mellan länder och kulturer. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s